Blog, Kunst en Cultuur

Een netwerkdag voor zzp-ers op het Landelijk Dienstencentrum. We maken kennis met ‘gemeentecontacten’ en het kennisplein. We horen over de (nieuwe) subsidiemogelijkheden om vooral vernieuwing in de gemeenten een impuls te geven. Onder het kunstwerk ‘netwerk’ in het plafond ontmoeten we elkaar, oude en nieuwe contacten. Goed om er geweest te zijn met het oog op de dienstverlening aan de gemeenten.

0

Vernieuwen
Toekomst creëren doe je met elkaar door met nieuwe ogen te kijken naar de gemeente. Kijken met de ogen van verlangen in plaats van kijken vanuit het tekort. Waarderen wat er al is en werkt in plaats van trekken aan een dood paard, creatief zoeken naar (nieuwe) wegen in verbinding met het eigene, de inspiratie en de kracht van de gemeente. Vernieuwen sluit zo aan bij wat past bij de gemeente zelf en haar geschiedenis. Vernieuwen langs de weg van het verbinden en bezielen. Waarderende gemeenteopbouw werkt vanuit deze houding, het genereert energie en biedt een nieuwe kijk op toekomstmogelijkheden van de gemeente.
0

Blog, Kunst en Cultuur

Met dit beeld van de moderne Italiaanse kunstenaar Giuseppe Penone heb ik afscheid genomen van het tienjarig dienstverband binnen de PKN. Met daarbij de volgende overdenking: ‘Soms gaat de groei van een boom noodgedwongen de andere kant op. Soms wordt de boom omgekeerd, maar altijd ontspruit aan de wortel nieuw leven en … de boom staat aan stromend water, tussen hemel en aarde. Het water stroomt altijd weer anders. Het wordt gevoed: een bron uit de aarde of regen uit de hemel. Het water is zelf voeding en staat voor de Tora, die richting geeft aan het leven. Ik word er door gevoed.’

0