De Velsertunnel, gebouwd in mijn geboortejaar en geboorteplaats, wordt vandaag na verbouwing weer geopend. Als tiener heb ik geprobeerd deze mooie ontluchtingskokers te tekenen, maar helaas… de verhoudingen klopten niet. Ik kán ook niet tekenen, schilderen, kleien enzo. Dat creatieve zit ‘em meer in het creatief denken. Daarvoor heb ik eerder de pont over het Noordzeekanaal nodig. De oversteek met de pont gaat langzaam, je hebt uitzicht over het water tot aan de zee en met aandacht en precisie legt de pont aan. Dat stimuleert het denkproces. Maar als ik een opdracht ten noorden van het Noordzeekanaal van een gemeente heb, ben ik toch blij met de tunnel. De tunnel verbindt: deze kant en de overkant en zorgt ervoor dat we elkaar gemakkelijker kunnen bereiken.

0

Blog, Kunst en Cultuur

Nog een keer kwamen we als gemeenteadviseurs van de Protestantse kerk bij elkaar. Veel onderling gesprek over wat was en wat ons te wachten staat. Maar in de kapel van Hydepark vierden we ook. Samen deelden we het verdriet, de dankbaarheid, het vertrouwde en het nieuwe… En toen zag ik de lamp: daar zaten we met elkaar voor de laatste keer. De balken van het plafond bogen zich als armen om ons heen en een gevoel van geborgenheid overviel me. We zijn en blijven geborgen in Gods ‘armen’, een troostrijke gedachte. Eenmaal thuis zie ik er een gezicht in:
Waar we ook gaan, we raken niet uit het zicht van de Ene. Nee, helder is het allemaal niet, maar met dit vertrouwen kan ik het nieuwe jaar in.

0

Blog, Kunst en Cultuur

De broche die ik gekozen heb als ‘logo’ is persoonlijk en uniek. Het vertelt iets over de kijk die ik heb op het werken in de kerk. In een eerste oogopslag is het logo zwart-wit en vormt misschien wel een contrast met de kleurrijkheid van de kerk, van gereformeerde bond tot vrijzinnigheid. Bij nadere beschouwing, een tweede keer (beter) kijken zie je meer. Dit opnieuw kijken vormt een wezenlijk deel van de begeleiding die ik voorsta. Je zou er een stadsplattegrond met verlichte paden in kunnen zien. Er is een diversiteit aan vormen: een hart, twee vormen die elkaar aanvullen en samen een rechthoek vormen, geen één vorm is hetzelfde. De verschillende vormen zijn onderdeel van een groter geheel. Samen vormen ze de broche. Zoals ook in de kerk de diversiteit groot is en we toch allen deel uitmaken van het ene lichaam van Christus.

0

Verbinden

‘Verbinden’ – dat is waar ik voor sta en ga. Het verbinden van de Bijbelverhalen met de tijd en de samenleving van nu, het verbinden van mensen met elkaar en met hun idealen, het verbinden van de kerk met andere kerken, leef- en geloofsgemeenschappen of met de buurt…

0

Vernieuwen

Er is geen weg naar de vrede op weg naar de veiligheid. Voor vrede moet je durven, dat is een groot risico en er is nooit zekerheid. Vrede is het tegenovergestelde van veiligheid. Zekerheid eisen betekent wantrouwen hebben en dit wantrouwen leidt op zijn beurt tot oorlog. Zekerheden zoeken betekent zichzelf willen beschermen.

(Dietrich Bonhoeffer)

Mogen wij komend jaar ieder de eigen weg bewandelen, waar het kleurrijke licht op ons pad schijnt als een lamp voor onze voeten.


De foto is van de Eglise Saint Joseph, le Havre; Auguste Perret, 1957.

0