Expertise

Opleiding en trainingen vormden het fundament, maar expertise verbreed en verdiept zich in talloze projecten. Kennis en best practices die ik graag met u deel.

Opleiding

en scholing

Werkervaring

en projecten

Netwerken

Meer weten? Download hier mijn CV in .pdf formaat.

Opleiding en scholing

Geworteld en gevormd in de museumwereld behaalde ik in 1992 het diploma HBO Theologie A (gemeente-opbouw) en in 1999 HBO Theologie B (Godsdienst/Pastoraal Werk). Sinds 1996 beschik ik over het testimonium kerkelijk werker. De afgelopen jaren zijn mijn vaardigheden uitgebreid dankzij onder andere: – curriculum Waarderende gemeente-opbouw; – training ‘Beïnvloedingsvaardigheden in adviesrelaties’; – training ‘Train de trainer’ voor het schrijven én geven van trainingen; – cursus Geestelijke Begeleiding; – trainingen conflicthantering.

Werkervaring en projecten

Sinds oktober 2016 werk ik parttime als missionair werker in De Windwijzer (Vlaardingen), een centrum voor ontmoeting, bezinning en dienstverlening.
Tot 1 oktober 2016 was ik gemeenteadviseur in dienst van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk voor advisering, (proces)begeleiding, coaching en training van vrijwilligers. Daarvóór werkte ik onder andere
– als interim pastoraal werker;
– als interim kerkelijk opbouwwerker;
– als kerkelijk opbouwwerker voor de implementatie van ‘kerk op kleine schaal’ en ‘kerk in de buurt’;
– bij het kinderwerk in een Duitse Evangelisch-Lutherse Gemeente;
– als provinciaal jeugdwerkadviseur.


Daarnaast voel ik me sterk bij projecten op het breukvlak van kerk en samenleving. Zoals recent
– Pilot ‘zorgzame kerk’, de kerk als knooppunt voor levensvragen in de buurt;
– Vitaal en duurzaam kerkzijn, een netwerk van kerkplekken in een grote stad of op het platteland;
– Trainingen ‘uitvaartbegeleiding door gemeenteleden’, gericht op nabestaanden die niet (meer) betrokken zijn bij de kerk;
– ‘Feest van de Geest’, verbinding tussen kunstenaars en kerk;
– ‘Vurig Fietstheater’, organisatie en schrijven van heiligenmonologen;
– Kerkennacht, de ontwikkeling en uitvoering van een creatief idee;
– Vieringen en meditaties op wijkgrens-overstijgende plekken;
– Coaching van vrijwilligers van een voedselbank.

Netwerken

Ik ben lid van enkele professionele netwerken:

– Kerkadviesteam

– Trainjekerk

– Netwerk Waarderende gemeenteopbouw

Binnen deze netwerken is er aandacht voor samenwerking, kennisopbouw en kwaliteitsverbetering. Bovendien garanderen de netwerken aan opdrachtgevers continuïteit in geval van ziekte.

 

Verder deel ik graag de kennis en ervaringen uit andere netwerken waarvan ik deel uit maak:

– Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk

– Vrouwentheologencafé Gouda en omgeving

– Missionair netwerk ‘Op goed gerucht’

– Beraad grote steden