Werkwijze

Constructief en succesvol samenwerken kan niet zonder enkele zakelijke afspraken. Ik houd het graag eenvoudig en transparant.

Aanpak

Declaratie

Geheimhouding

Aanpak

Aan ieder traject gaat een intakegesprek vooraf. Daarin verkennen we samen de contouren van uw vraag. Met de uitkomsten van dit gesprek stel ik een offerte op, die aansluit bij uw vraag en past bij de situatie waarin uw gemeente zich bevindt. De offerte omvat een plan van aanpak, werkwijze, tijdsplanning, begroting en randvoorwaarden. Bij een langdurige begeleiding worden er tussentijdse evaluatiemomenten gepland om de behoefte aan begeleiding te kunnen bijstellen. Elk traject wordt afgesloten met een geschreven evaluatie.

Declaratie

Het intakegesprek voorafgaand aan de samenwerking is gratis. Mocht het daarna tot een samenwerking komen dan reken ik een uurtarief en een reiskostenvergoeding. Specificaties hiervan staan in de offerte. Van de beoogde declaratiesom factureer ik een derde bij aanvang van de opdracht, een derde halverwege het traject en een derde na afronding.

Geheimhouding

Vanzelfsprekend werk ik op basis van wederzijds vertrouwen en acht ik mij bij iedere opdracht gebonden aan geheimhoudingsplicht.